Ανακοινώσεις Μαθημάτων

Τελική βαθμολογία για μάθημα "Βιομηχανικές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και εφαρμογές"

 

A.M. ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ
222017083 5,4
222017128 1,4
45185 8,0
222017069 4,0
47954 1,9
222017060 3,6
222017041 0,8
222017059 0,0
222017022 4,0
44249 0,4
47940 5,5
222017161 3,2
222017125 0,3
222017070 2,6
222017068 0,0
222017113 4,0
222017111 1,2
222017018 4,0
222017006 1,7
47843 5,0
222017090 2,6
222017049 1,0
222017050 5,6
222017038 6,8
222017023 0,0
47934 2,7
47927 0,4
222017055 1,0
222017003 9,0
222017009 0,6
222017008 3,5
222017079 2,6
222017046 6,1
222017031 1,9
222017024 0,5
222017025 0,8
222017048 7,6
222017036 0,0
47581 7,5
46633 5,9
222017102 5,0
47938 5,1
222017078 6,0
222017011 2,9
46939 2,1
30107 2,2
46628 1,0
222017005 8,1
222017045 3,5
222017052 8,7
222017021 0,7
222017044 5,9
222017133 7,1
222017077 5,8
222017033 3,1
222017020 1,1
222017140 0,8
47961 5,0
222017074 3,3
222017015 7,6
222017071 8,0
47951 5,0
252017025 0,9
222017086 1,7
222017095 3,4
28105 5,0
46431 0,9
222017096 0,0
47503 3,1
252017223 2,7
222017085 3,5
44268 1,8
252017099 0,9
47942 5,0
47151 0,0
47083 3,6
44598 1,4

Ιστότοπος Τμήματος

Επιτροπή Περιεχομένου Ιστότοπου:
- Μ. Παπουτσιδάκης (Αν. Καθηγητής)
- Α. Γκοτσόπουλος (Επ. Καθηγητής)
- Δ. Πυρομάλης (Επ.Καθηγητής)

Ανάπτυξη & Διαχείριση Ιστότοπου:
- Ελένη Συμεωνάκη (ΕΔΙΠ)
- Ανδρέας Σορτ (ΕΔΙΠ)

 idpe-support@uniwa.gr 

Επικοινωνία

 Γραμματεία Τμήματος:

  Κτήριο Ζ, Πτέρυγα Α
ΠΑ.Δ.Α. - Πανεπιστημιούπολη ΙΙ
Θηβών 250 & Π. Ράλλη
122 41 Αιγάλεω
  +30 210 5381 219
  +30 210 5381 501
   idpe@uniwa.grΑναζήτηση

©2019 Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης & Παραγωγής - Σχολή Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Search