Ανακοινώσεις Μαθημάτων

Σχεδίαση και Παραγωγή με Η/Υ (CAD/CAM): Αξιολόγηση και Εξεταστέα Ύλη για το Χειμερινό Εξάμηνο 2018-2019

Η Εξεταστέα Ύλη του Μαθήματος "Σχεδίαση και Παραγωγή με Η/Υ" για το Χειμερινό Εξάμηνο 2018-2019 διεξάγεται με ανοιχτές σημειώσεις και καλύπτει όλα τα κεφάλαια του βιβλίου CAD/CAM, (Τσελές Δ., Σύγχρονη Εκδοτική ΕΠΕ) διαμορφωμένη αναλυτικά ως ακολούθως:

Εισαγωγή στην παραγωγή με νέες τεχνολογίες
Προτυποποίηση συστημάτων
Εξομοίωση συστημάτων
Έλεγχος συστημάτων
Αριστοποίηση συστημάτων
Αποφάσεις και προβλέψεις με την εφαρμογή υπολογιστικών μεθόδων
Σχεδίαση με τη χρήση πληροφοριακών συστημάτων
Αρχές και συστήματα γραφικών/περιβάλλοντα σχεδίασης και εργονομία
Αρχές και μέθοδος σχεδίασης παραγωγικών μονάδων με τη χρήση Πληροφοριακών Συστημάτων
Προγραμματισμός παραγωγής με τη χρήση Πληροφοριακών Συστημάτων
Έλεγχος παραγωγικών διαδικασιών με τη χρήση Πληροφοριακών Συστημάτων
Ποιότητα/Πιστοποίηση/Αρχές και Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας/Προσεγγίσεις συνεχούς βελτίωσης της Ποιότητας
Σχεδίαση, Λειτουργία και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Ελέγχου

Η αξιολόγηση του μαθήματος βασίζεται σε ποσοστό 100% επί της τελικής γραπτής εξέτασης εκτός όσων φοιτητών έχουν εκπονήσει εργαστηριακές εργασίες οι οποίες επιδοτούνται με ποσοστό 40% επί του τελικού βαθμού της γραπτής εξέτασης. Η βαθμολογία των εργαστηριακών εργασιών θα ανακοινωθεί μαζί με την πρώτη ανάρτηση των βαθμών της γραπτής εξέτασης.

O Διδάσκων: Δημήτριος Τσελές (Καθηγητής)

Ιστότοπος Τμήματος

Επιτροπή Περιεχομένου Ιστότοπου:
- Μ. Παπουτσιδάκης (Αν. Καθηγητής)
- Α. Γκοτσόπουλος (Επ. Καθηγητής)
- Δ. Πυρομάλης (Επ.Καθηγητής)

Ανάπτυξη & Διαχείριση Ιστότοπου:
- Ελένη Συμεωνάκη (ΕΔΙΠ)
- Ανδρέας Σορτ (ΕΔΙΠ)

 idpe-support@uniwa.gr 

Επικοινωνία

 Γραμματεία Τμήματος:

  Κτήριο Ζ, Πτέρυγα Α
ΠΑ.Δ.Α. - Πανεπιστημιούπολη ΙΙ
Θηβών 250 & Π. Ράλλη
122 44 Αιγάλεω
  +30 210 5381 219
+30 210 5381 311
+30 210 5381 349
  +30 210 5381 501
   idpe@uniwa.grΑναζήτηση

©2019 Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης & Παραγωγής - Σχολή Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Search