Ανακοινώσεις Μαθημάτων

Λειτουργία Εργαστηρίου "Σχεδίαση & Παραγωγή με Η/Υ (CAD/CAM)

O Εργαστηριακός Χώρος του μαθήματος "Σχεδίαση και Παραγωγή με Η/Υ (CAD/CAM) του Γ' Εξαμήνου στην αίθουσα ΖΑ111, θα είναι διαθέσιμος προς χρήση από τους φοιτητές που παρακολουθούν το μάθημα από την Τρίτη 20/11/2018 και καθ' όλη την υπόλοιπη διάρκεια του Χειμερινού Εξαμήνου 2018-2019 κατά τις ακόλουθες μέρες και ώρες:

  • Τρίτη: 11.00-15.00
  • Πέμπτη: 11.00-15.00

Για την χρήση του Εργαστηριακού Χώρου δεν απαιτείται εγγραφή σε Τμήματα και η παρουσία σε αυτόν είναι προαιρετική.

Ο Εργαστηριακός Χώρος προσφέρεται στους φοιτητές που παρακολουθούν το μάθημα προς χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών του για την εκπόνηση των  Εργαστηριακών Εργασιών καθώς και προς παροχή εποπτείας και καθοδήγησης σχετικά με αυτές από το υπεύθυνο μέλος Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού του μαθήματος κ. Ελένη Συμεωνάκη. Επισημαίνεται ότι η  Εκπόνηση των Εργαστηριακών Εργασιών ΔΕΝ είναι υποχρεωτική και η αξιολόγηση τους αφορά αποκλειστικά την επιδότηση 40% επί του τελικού βαθμού του μαθήματος.

Σχετικά με τις Εργαστηριακές Εργασίες, τον προγραμματισμό ανάθεσης και παράδοσης τους καθώς και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αφορά το Θεωρητικό και Εργαστηριακό Μέρος του μαθήματος παρακαλούμε να συμβουλεύεστε  την πλατφόρμα eclass του Ιδρύματος στη διεύθυνση  https://eclass.uniwa.gr/courses/IDPE109/
ΠΡΟΣΟΧΗ!: Για τη χρήση της πλατφόρμας είναι απαραίτητη η χρήση των κωδικών που σας έχουν χορηγηθεί από το ϊδρυμα.

Ο Διδάσκων: Δημήτριος Τσελές (καθηγητής α' βαθμίδας)

Ιστότοπος Τμήματος

Επιτροπή Περιεχομένου Ιστότοπου:
- Μ. Παπουτσιδάκης (Αν. Καθηγητής)
- Α. Γκοτσόπουλος (Επ. Καθηγητής)
- Δ. Πυρομάλης (Επ.Καθηγητής)

Ανάπτυξη & Διαχείριση Ιστότοπου:
- Ελένη Συμεωνάκη (ΕΔΙΠ)
- Ανδρέας Σορτ (ΕΔΙΠ)

 idpe-support@uniwa.gr 

Επικοινωνία

 Γραμματεία Τμήματος:

  Κτήριο Ζ, Πτέρυγα Α
ΠΑ.Δ.Α. - Πανεπιστημιούπολη ΙΙ
Θηβών 250 & Π. Ράλλη
122 44 Αιγάλεω
  +30 210 5381 219
+30 210 5381 311
+30 210 5381 349
  +30 210 5381 501
   idpe@uniwa.grΑναζήτηση

©2019 Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης & Παραγωγής - Σχολή Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Search