Θέματα Πτυχιακών / Διπλωματικών εργασιών εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού εξαμήνου 2020-2021

(Σε εφαρμογή του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Φ.Ε.Κ. 4621/21.10.2020 τ. Β΄ (Άρθρο 40) και βάσει των σχετικών εισηγήσεων Συνελεύσεων Τομέων του Τμήματος)

Οι φοιτητές, ύστερα από συνεννόηση με τον προτεινόμενο επιβλέποντα καθηγητή, υποβάλλουν αίτηση ανάληψης θέματος πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας προς τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος, προς έγκριση από τη Συνέλευση του Τμήματος.

ΤΟΜΕΑΣ 1: «Βιομηχανικών Συστημάτων και Ελέγχου»

Σχεδιασμός και επιβεβαίωση λειτουργίας αισθητηρίου βασιζόμενου σε διεγειρόμενο λεπτό φορέα από σύνθετα υλικά με επικολλημένο μαγνητοελαστικό υλικό και τη χρήση της αρχής ανέπαφης ανίχνευσης και καταγραφής δεδομένων. Οι υποψήφιοι/φιες θα χρησιμοποιήσουν τις αναγκαία σημαντικές γνώσεις σε θέματα ΣΑΕ (Ι και ΙΙ), Μεθόδων Ψηφιακού Ελέγχου και Παρατήρησης, Μη-Καταστροφικού Ελέγχου, Αγγλικών και MATLAB® για την υλοποίηση ενός από τα παρακάτω ζητήματα:

 1. Εξέταση αρχής λειτουργίας και δυνατών τρόπων διέγερσης –εκτίμηση συχνοτικών δομικών χαρακτηριστικών του συστήματος
 2. Διερεύνηση βέλτιστης θέσης αισθητηρίου υλικού και αισθητήριας διάταξης για την συλλογή δεδομένων
 3. Διερεύνηση ευαισθησίας ανίχνευσης και βαθμονόμησης του αισθητηρίου
 1. Smart Logistics in Greece – Έξυπνα Logistics στον Ελλαδικό Χώρο
 2. Smart Transportation Systems in Greece – Ευφυή Συστήματα Μεταφορών στον Ελλαδικό Χώρο
 3. Γραμμή παραγωγής και αυτοματοποιημένες διαδικασίες εφοδιασμού στην αυτόκινητοβιομηχανία
 4. Σύγχρονες μέθοδοι εφαρμογών των Logistics - μελέτη περίπτωσης στην αυτόκινητοβιομηχανία
 5. Συγκριτική μελέτη συστημάτων παρακολούθησης στόλου μεταφορικών οχημάτων.
 6. Εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στον τομέα των σύγχρονων μεταφορών.
 1. Ψηφιακή εξομοίωση των αυτόματων θεάτρων του Ήρωνος του Αλεξανδρινού.
 2. Λειτουργικά μοντέλα κλειστών συστημάτων ελέγχου της Ελληνιστικής εποχής.
 1. Σχεδιασμός κίνησης ρομποτικού βραχίονα σε βιομηχανικό περιβάλλον με εμπόδια.
 2. Σχεδιασμός κίνησης αυτόνομης κινούμενης μονάδας σε περιβάλλον εμποδίων.
 3. Σχεδιασμός κίνησης αυτόνομου οχήματος σε αυτοκινητόδρομο.
 4. Σχεδιασμός διαδρομής αυτοκινούμενου οχήματος σε δυναμικό περιβάλλον με χρήση Ασαφούς Λογικής.
 5. Σχεδιασμός κίνησης αυτόνομου ρομπότ-νοσηλευτή σε νοσοκομείο.
 6. Σχεδιασμός αυτόνομης πλοήγησης πλοίων με μεθόδους Τεχνητής Νοημοσύνης.
 1. Διαχείριση κινδύνου - αβεβαιότητας σε Βιομηχανικά Έργα - Βιβλιογραφική Επισκόπηση
 2. Διαχείριση κινδύνου - αβεβαιότητας σε Βιομηχανικά Έργα - Μελέτη περίπτωσης σε μία βιομηχανία
 3. Σύγκριση μεθοδολογιών PMI και IRM
 4. Διαχείριση κινδύνου στην επισκευή πλοίου
 5. Διαχείριση κινδύνου σε Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις με χρήση μεθόδων Τεχνητής Νοημοσύνης
 6. Επισκόπηση Ποσοτικών Μεθοδολογιών Διαχείρισης Κινδύνου
 7. Χρήση Δυναμικών Συστημάτων στη Διαχείριση Αβεβαιότητας σε έργα.
 8. Σύστημα υποστήριξης ομαδικών αποφάσεων με χρήση Δυναμικών Συστημάτων
 1. Επισκόπηση λογισμικού 3Δ μοντελοποίησης
 2. Ανάπτυξη ρομποτικού οχήματος μ’ ασύρματο, απομακρυσμένο έλεγχο και δυνατότητα προγραμματισμού μέσω διαδικτύου.
 3. Ανάπτυξη εύπλαστων ρομπότ για παιδιά προσχολικής ηλικίας
 4. Αξιολόγηση εκπαιδευτικής ρομποτικής πλατφόρμας
 5. Ανάπτυξη εικονικής γλώσσας προγραμματισμού βασισμένης σε μπλοκ για εφαρμογές εκπαιδευτικής ρομποτικής
 6. Βιβλιογραφική επισκόπηση ερευνών εκπαιδευτικής ρομποτικής μ’ εφαρμογή στην Ελλάδα
 7. Διεξαγωγή έρευνας Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στην Α’θμια Εκπαίδευση
 8. Εκπαιδευτικά σενάρια για εφαρμογές εκπαιδευτικής ρομποτικής στην εκπαίδευση
 9. Εκπαιδευτική ρομποτική στην Ειδική Αγωγή
 10. Διεξαγωγή έρευνας Εκπαιδευτικής Ρομποτικής σε παιδιά προσχολικής ηλικίας
 11. Η Εκπαιδευτική Ρομποτική στην Ελλάδα
 12. Ανάπτυξη πολυμεσικού εκπαιδευτικού υλικού για την Εκπαιδευτική Ρομποτική
 13. Σχεδιασμός δραστηριοτήτων STEM σε μαθητές προσχολικής ηλικίας
 14. Διερεύνηση του πλαισίου εκπαίδευσης STEM στο νηπιαγωγείο
 15. Σχεδιασμός δραστηριοτήτων STEM σε μαθητές Α’ θμιας εκπαίδευσης
 16. Διερεύνηση της μεθοδολογίας STEAM στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας
 17. Η εκπαίδευση STEM στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.
 18. Ενσωμάτωση της εκπαίδευσης STEM στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
 19. Ανάπτυξη πολυμεσικού εκπαιδευτικού υλικού για εκπαίδευση STEM
 20. Η τρισδιάσταστη εκτύπωση στην εκπαίδευση
 21. Διερεύνηση της αγοράς μικροελεγκτών κατάλληλων για open labs και makerspaces
 22. Open labs, makerspaces και hackerspaces. Διερευνώντας το Maker Movement.
 23. Διαδραστικό κράνος ποδηλάτου
 24. Καταγραφικό παρακολούθησης ποιότητας του αέρα
 25. Πομποδέκτης τηλεκατεύθυνσης για RC μοντέλα
 26. CNC μηχανή κοπής για αφρώδη υλικά
 27. Ανάπτυξη drone με μορφοποιημένα φτερά και ουρά και ικανότητα μίμησης αρπακτικού
 28. Ρομποτικός αλληλεπιδραστικός καθρέπτης
 29. Πλατφόρμα αυτοσταθεροποίησης (Gimbal) για φωτογραφικές μηχανές
 30. Μηχανοκίνητη τηλεχειριζόμενη πλατφόρμα ολίσθησης για φωτογραφικές μηχανές
 31. Ανάπτυξη συσκευής αναπαραγωγής μουσικής βασισμένη σε Arduino
 32. Ανάπτυξη συσκευής παρακολούθησης ματιών (eye- tracker)
 33. Διαδραστικός τρισδιάστατος αισθητήρας θέσης
 34. Ανάπτυξη ευφυούς συστήματος κηπουρικής για εσωτερική χρήση
 35. Ανάπτυξη διαδραστικής εφαρμογής Android για κοινωνικό ρομπότ κατάλληλο για παιδιά
 36. Πολυμορφικό εκπαιδευτικό ρομπότ μ’ αρθρωτά κινούμενα μέρη
 37. Ανάπτυξη Ρομπότ SCARA ελεγχόμενου από Arduino
 38. Ανάπτυξη ρομποτικού βραχίονα για εκπαιδευτική χρήση
 39. Ανάπτυξη ρομποτικού μηχανισμού κίνησης ματιών (Animatronic Eye)
 40. Ανάπτυξη ρομπότ αναρρίχησης δέντρων
 41. Ανάπτυξη προγραμματιζόμενης ρομποτικής γάτας
 42. Ρομπότ που παίζει μουσική βασισμένο σε τεχνητή νοημοσύνη
 43. Ενεργά πάζλ για εφαρμογές Εκπαιδευτικής Ρομποτικής
 44. Ανάπτυξη Animatronic Robot Puppet
 45. Ανάπτυξη υποβρύχιου ρομπότ
 46. Κατασκευή διαδραστικού εικονικού pet με δυνατότητες έκφρασης
 47. Σχεδίαση και κατασκευή ανθρωπόμορφου ρομπότ (humanoid)
 48. Μελέτη κινηματικής και προγραμματισμός ανθρωπόμορφου ρομπότ
 49. Μελέτη κινηματικής και προγραμματισμός εξάποδου ρομπότ
 50. Μελέτη και ανάπτυξη ελεγκτή αυτοματοποιημένης σήραγγας διέλευσης οχημάτων
 1. Πρότυπα και Fail Safe Συστήματα για την ασφαλή λειτουργία συστημάτων αυτοματισμού.
 2. Συστήματα SCADA στην εποχή του Industry 4.
 3. Σύγχρονα Όργανα μέτρησης σε Βιομηχανικούς Αυτοματισμούς.
 4. Πρότυπα Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων και σύγχρονα λογισμικά σχεδίασης Ηλεκτρολογικών σχεδίων Αυτοματισμού και Ισχύος.
 5. Πρωτόκολλα τηλεματικής μεγάλων αποστάσεων (LoRa – Long Range).
 6. Σύγχρονες μεθόδους προγραμματισμού για Βιομηχανικούς Αυτοματισμούς.

ΤΟΜΕΑΣ 2: «Ηλεκτρονικού Αυτοματισμού και Τηλεματικής»

 1. Τεχνητή νοημοσύνη και εφαρμογές στα δίκτυα υπολογιστών νέας γενιάς
 1. Αναγνώριση φωνής με μεθόδους μηχανικής μάθησης
 2. Ταξινόμηση εικόνων με μεθόδους μηχανικής μάθησης
 3. Ταξινόμηση βιοϊατρικών σημάτων με μεθόδους μηχανικής μάθησης
 1. Εφαρμογές φορητών συσκευών για συνεργατική διαχείριση έκτακτων περιστάσεων
 2. Παιγνιώδεις Διεπαφές χρηστών με διαδικτυακές εφαρμογές
 3. Παιγνιώδεις εφαρμογές για την ευαισθητοποίηση του κοινού για την κλιματική αλλαγή
 4. Διαδικτυακές εφαρμογές και τεχνολογία Blockchain
 5. Aλγόριθμοι τεχνητής νοημοσύνη στη ναυτιλία
 6. Tεχνητή νοημοσύνη στη ναυτιλία
 7. Διαδικτυακές εφαρμογές και κυκλική οικονομία
 1. Διαδικτυακές εφαρμογές στην ψηφιακή βιομηχανία
 2. Συστήματα επιτήρησης πραγματικού χρόνου για σταθμούς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (πτυχιακή)
 3. Διαδικτυακές εφαρμογές και ηλεκτρονικό εμπόριο
 4. Εφαρμογές για φορητές συσκευές και κοινωνικά δίκτυα
 5. Διαδικτυακές εφαρμογές και κυκλική οικονομία
 6. Τεχνητή νοημοσύνη και εφαρμογές στα δίκτυα υπολογιστών νέας γενιάς
 1. Διαχείριση ασφάλειας σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα νέα γενιάς
 2. Διαχείριση πληροφορίας σε βιομηχανικές εφαρμογές
 3. Παιγνιώδεις Διεπαφές Χρηστών σε διαδικτυακές εφαρμογές
 1. Μηχανική Μάθηση και συστήματα ενέργειας
 2. Εφαρμογές μηχανικής μάθησης σε ιατρικά δεδομένα
 3. Εφαρμογές μηχανικής μάθησης σε δεδομένα ηλεκτρικής ενέργειας
 4. Μηχανική μάθηση και ηλεκτρικά φορτία
 5. Μηχανική μάθηση και ανθρώπινοι παράγοντες στην αυτόνομη οδήγηση
 6. Εκτίμηση ικανότητας χειριστή με χρήση μηχανικής μάθησης
 7. Ταξινόμηση εικόνων με βαθιά μάθηση
 8. Πρόβλεψη χρονοσειρών με μηχανική μάθηση
 9. Εκτίμηση πρόθεσης χειριστή με χρήση μηχανικής μάθησης
 10. Εξηγήσιμη τεχνητή νοημοσύνη
 11. Μηχανική μάθηση και βιομετρικά δεδομένα
 12. Εφαρμογές μηχανικής μάθησης
 13. Αυτόνομη οδήγηση και μηχανική όραση
 14. Τεχνητή νοημοσύνη και αυτόνομα οχήματα
 15. Προγνωστική συντήρηση και εφαρμογές
 16. Συστήματα συστάσεων με αλγόριθμους μηχανική μάθησης
 17. Βαθιά μάθηση και εφαρμογές
 18. Ανίχνευση Ανωμαλιών με αλγόριθμους Μηχανικής Μάθησης
 19. Μοντελοποίηση και έλεγχος κατανεμημένων συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
 20. Εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης στην προστασία του περιβάλλοντος
 21. Αναγνώριση συναισθημάτων με μηχανική μάθηση
 22. Ανάλυση συναισθημάτων και εφαρμογές
 23. Μηχανική Μάθηση στην εκπαίδευση
 1. Ανάπτυξη Μηχατρονικού Μοντέλου Αυτοκινούμενου Οχήματος
 2. Λογισμικό Ελέγχου Αυτοκινούμενου Οχήματος
 3. Δημιουργία ανθρωποειδούς ρομπότ και μελέτη των ρομπότ κοινωνικής αρωγής
 4. Κατασκευή ρομποτικού σμήνους τριών ιπτάμενων οχημάτων για την ανίχνευση καταρρεύσεων κτιρίων
 5. Μελέτη και Σχεδίαση δικτύου αισθητήρων για την ανίχνευση κατάρρευσης κτιρίων λόγω σεισμικής δραστηριότητας
 6. Σχεδίαση και υλοποίηση ιστοσελίδας παροχής πληροφοριών για τον ακριβή προσδιορισμό της πορείας τοκετού.
 7. Σχεδίαση Κατασκευή Αυτοκινούμενου Οχήματος για αυτόνομη και τηλεχειριζόμενη οδήγηση
 8. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την χρήση και εγκατάσταση Ανεμογεννητριών για την εμπορική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
 9. Η Εξέλιξη ρομποτικών οχημάτων εξερεύνησης

ΤΟΜΕΑΣ 3: «Παραγωγής Κλωστοϋφαντουργίας και Ένδυσης»

 1. Μελέτη και Ανάπτυξη Διαδικασιών Βαφής με Φυσικές Χρωστικές Ύλες.
 2. Συγκριτική Μελέτη της Βαφικής Ικανότητας Κυτταρινικών Ινών με Συνθετικές Χρωστικές Ύλες.
 3. Ανακύκλωση και Επαναχρησιμοποίηση Κλωστοϋφαντουργικών Προϊόντων.
 4. Επισκόπηση της Εταιρικής Απόκρισης σε Θέματα Αειφορίας στην Κλωστοϋφαντουργική Βιομηχανία.
 5. Πλύσιμο Κλωστοϋφαντουργικών Προϊόντων: Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις και Δυνατότητες Περιβαλλοντικών Βελτιώσεων.
 6. Απαιτήσεις Οικολογικού Σχεδιασμού για Κλωστοϋφαντουργικά Προϊόντα.
 7. Τροποποίηση Κλωστοϋφαντουργικών Υλών και Προϊόντων για Βελτίωση των Ιδιοτήτων τους και της Βαφικής τους Συμπεριφοράς.
 8. Βελτίωση των Διαδικασιών Βαφής Κλωστοϋφαντουργικών Υλών και Προϊόντων με Συνθετικές Χρωστικές Ύλες για Περιορισμό των Περιβαλλοντικών τους Επιπτώσεων και Βελτίωση των Αντοχών τους.
 9. Τροποποίηση κυτταρινικών υποστρωμάτων με βιοαποικοδομήσιμο υλικό για τη βελτίωση της προστασίας τους έναντι των βακτηρίων και της υπεριώδους ακτινοβολίας.
 10. Εφαρμογές Κλωστοϋφαντουργικών Προϊόντων στην Ακουστική.
 11. Έλεγχος Ποιότητας Υφασμάτων.
 12. Σχεδιασμός Και Παραγωγή Ενδυμάτων Κολύμβησης. Σύγκριση της Παραγωγικής διαδικασίας σε Ευρωπαϊκές και Τρίτες Χώρες.
 1. Η ενδυματολογία στον κινηματογράφο - συγκριτική μελέτη και δημιουργία συλλογής με το λογισμικό COREL.
 2. Η επιρροή των νέων στη μόδα και η επιρροή της μόδας στη διαμόρφωση της προσωπικότητας των νέων.
 3. Έλεγχος Ποιότητας: Εφαρμογή και Επίδραση στις Εμπορικές Σχέσεις
 4. Ενδυματολογία στον τομέα των βιντεοπαιχνιδιών και των κινουμένων σχεδίων – μελέτη
  και δημιουργία δισδιάστατης καλλιτεχνικής θεματικής απεικόνισης χαρακτήρα και η
  ένταξή του σε τρισδιάστατο περιβάλλον.
 5. Πολυλειτουργικά ενδύματα για βρέφη, μελέτη περίπτωσης: μέτρηση θερμοκρασίας.
 6. Ενδυματολογία στο Χώρο του Θεάματος.
 7. Αξιολόγηση πλεκτών δομών στην προστασία που προσφέρουν από την υπεριώδη ακτινοβολία
 8. Η εξέλιξη της γυναικείας ενδυμασίας και η δημιουργία συλλογής γυναικείων
  ενδυμάτων εμπνευσμένη από τον 19ο αιώνα.
 9. Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας σε εταιρία εμπορίας υφασμάτων
 10. Ιστορία της ενδυμασίας μέσα από τη μελέτη έργων τέχνης
 11. Bιωσιμότητα και κατασκευή ενδυμάτων μηδενικής φύρας. Η νέα τάση στη βιομηχανία
  της μόδας.

ΤΟΜΕΑΣ 4: «Χημείας Επιστήμης Υλικών και Κλωστοϋφαντουργίας»

 1. Σφραγιστικές και Συγκολλητικές Ρητίνες στην Αεροπορική Βιομηχανία
 1. Συνθετικές Χρωστικές Τροφίμων
 2. Ενισχυμένα με Ίνες Πολυμερή στα Σύνθετα Υψηλής Αντοχής
 3. Μακρομοριακή Κρυσταλλικότητα
 4. Σύνθετα Υλικά στη Μηχανική Ιστών
 5. Επιφανειακώς Τροποποιημένοι Νανοσωλήνες Άνθρακα
 6. Θερμοπλαστικές και Θερμοσκληρυνόμενες Πολυμερείς Μήτρες
 1. Προβλήματα Γραμμικού Προγραμματισμού
 2. Η Μέτρηση του Ύψους των Πυραμίδων από τον Θαλή
 3. Αριθμοί Fibonacci
 4. Τυχαίοι Περίπατοι σε μια Ευθεία και στο Επίπεδο
 1. Παραγωγή Πλαστικών, Ιδιότητες, Εφαρμογές, Ανακύκλωση
 2. Μελέτη Παραμέτρων κατά τη Βαφή Πολυεστέρα
 3. Βιοπολυμερή, Εφαρμογές και Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις
 4. Μεταφορά Φαρμάκων μέσω Βιοπολυμερών
 5. Εφαρμογές Συνθετικών Χρωστικών στην Εκτύπωση και την Τυποβαφή
 6. Η Φασματοφωτομετρία Ανάκλασης στη Δημιουργία και Επαναληψιμότητα Απόχρωσης
 7. Φαρμακευτικές Ουσίες σε Κλωστοϋφαντουργικά Υποστρώματα και Επιπτώσεις στο Περιβάλλον
 1. Συνθετικές Γόμμες στην Τυποβαφική
 2. Χρήση των Χρωμάτων Αναγωγής στην Τυποβαφική
 3. Αναγωγικά Μέσα στην Τυποβαφική
 4. Ιξώδες Γόμμας Αλγινικού Νατρίου ως Συνάρτηση της Συγκέντρωσης και της Θερμοκρασίας
 1. Ιοντικές και μη Ιοντικές Γέλες
 2. Έξυπνα Ενδύματα για Αθλητισμό και Στίβο
 3. Έξυπνα Ενδύματα για το Στρατό
 4. Συγκριτική Μελέτη Περιβαλλοντικών Δηλώσεων της Βιομηχανίας Χρωμάτων
 5. Αξιολόγηση Ευχρηστίας Έξυπνων Ενδυμάτων
 6. Αξιολόγηση Ευχρηστίας Διαδραστικών Ευφυών Προϊόντων
 1. Εφαρμογή Κυκλικών Δεξτρινών σε Κλωστοϋφαντουργικές Βαφές
 2. Τελευταίες Εξελίξεις στην Εφαρμογή Φυσικών Χρωμάτων Κλωστοϋφαντουργίας, Ανασκόπηση
 3. Επεξεργασία Αποβλήτων Κλωστοϋφαντουργικών Βαφών
 4. Εφαρμογή με Εξάντληση Χρωμάτων Επιστρώσεως (Pigment) σε Έτοιμα Κλωστοϋφαντουργικά Προϊόντα
 5. Οικολογικές Βαφές Μαλλιού με Μίγματα Φυσικών Χρωμάτων

ΤΟΜΕΑΣ 5: «Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας»

 1. Σχεδίαση συστήματος επιτήρησης πυρανίχνευσης - πυροπροστασίας σε βιβλιοθήκη συνολικού εμβαδού 1300τμ αναπτυσσόμενης σε δύο ορόφους
 2. Χρήση της τρισδιάστατης απεικόνισης και εκτύπωσης σε αντικείμενα πολιτιστικής κληρονομιάς
 3. Εφαρμογή της τεχνικής Vis/NIR σε μετρήσεις πάχους λεπτών ημιαγωγικών υμενίων
 4. Εφαρμογή οπτικής μικροσκοπίας και τεχνικής Vis/NIR στην αποτύπωση φασμάτων σε παλέτα χρωστικών
 1. Λογισμικά Ανάλυσης Κύκλου Ζωής – Εφαρμογή σε συγκεκριμένο προϊόν
 2. Εξωσκελετοί και επιβάρυνση του μυοσκελετικού συστήματος
 3. Ενεργά Μέσα Ατομικής Προστασίας
 4. Ασφάλεια δεδομένων σε Φορέσιμους Αισθητήρες
 5. Φορέσιμοι αισθητήρες και περιβάλλον Big Data.
 6. Σχεδίαση προϊόντος για βιωσιμότητα
 7. Σχεδιασμός εφοδιαστικής αλυσίδας με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας
 8. Bιώσιμη διαχείριση απορριμμάτων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων: περιβαλλοντικές επιπτώσεις και κοινωνικοί δείκτες
 9. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης υφασμάτων
 10. Ανάπτυξη και εφαρμογή αποκεντρωμένων φωτοβολταϊκών συστημάτων ενσωματωμένων σε κτίρια
 11. Ανάλυση οικολογικής απόδοσης επιστρώσεων για δημιουργία αγωγιμότητας σε υλικά κλωστοϋφαντουργίας
 1. Σχεδίαση και Ανάπτυξη Συστήματος Δικτύου Μέτρησης Ποιότητας Αέρα με Χρήση Τεχνολογίας Ασύρματης Διασύνδεσης NB-IoT
 2. Σχεδίαση και Ανάπτυξη Ασύρματου Κόμβου Μέτρησης και Ανάλυσης Σεισμικών Δεδομένων Συμβατού με Δίκτυα LoRaWAN
 3. Σχεδίαση και Ανάπτυξη Ψηφιακού Διδύμου Συσσωρευτή Ενέργειας Ηλεκτροκίνητου Οχήματος
 4. Σχεδίαση και Ανάπτυξη Συστήματος Αυτόνομου Mη Επανδρωμένου Ιπτάμενου Οχήματος Συλλογής και Επεξεργασίας Δεδομένων από Κάμερα Μη Ορατού Φάσματος
 5. Πλατφόρμες Μικροελεγκτών Ανάπτυξης Εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης
 6. Αξιολόγηση της Επίδρασης από τη Χρήσης της Τεχνολογίας της Τρισιδιάστης Εκτύπωσης Υλικών στη Βιομηχανική Παραγωγή
 7. Ενσωμάτωση Έξυπνων Σημείων Πρόσβασης στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων (ΙοΤ)
 8. Χρήση Δικτύων LPWA σε Εφαρμογές Φυσικού Περιβάλλοντος
 9. Ανάπτυξη Στόλου Επίγειων Αυτόνομων Οχημάτων με Συμπεριφορά Σμήνους
 10. Ανάπτυξη Εκπαιδευτικής/Ερευνητικής Πλατφόρμας Αυτόνομου Χερσαίου Οχήματος
 11. Ανάπτυξη Εκπαιδευτικής/Ερευνητικής Πλατφόρμας Αυτόνομου Ιπτάμενου Οχήματος
 12. Σχεδίαση και Ανάπτυξη Συστήματος Ψηφιακά Ελεγχόμενου Ηλεκτροκινητήρα
 13. Ανάπτυξη Ψηφιακών Διδύμων για τη Γεωργία της Ακριβείας
 14. Ανάπτυξη Ψηφιακών Διδύμων για Συστήματα του Φυσικού Περιβάλλοντος
 15. Δημιουργία Συσκευής Ανάπτυξης Συστημάτων με Μικροελεγκτές Ελεγχόμενο από Απόσταση
 16. Σχεδίαση και Ανάπτυξη Ασύρματου Συστήματος για τη Συλλογή Δεδομένων Κίνησης Σώματος
 1. Μελέτη και κατασκευή ή προσομοίωση μηχανών/κινητήρων, με εφαρμογές στην κίνηση οχημάτων και την ηλεκτροπαραγωγή (επιλογή του/της φοιτητή/τριας από διαφορετικά σχέδια, όπως π.χ. τουρμπίνας Tesla, μηχανής Χαλκαλή, κ.ά.).
 2. Μελέτη και κατασκευή ηλεκτρονικών διατάξεων/συσκευών ισχύος, με εφαρμογές στην κίνηση και την ηλεκτροπαραγωγή (επιλογή του/της φοιτητή/τριας από διαφορετικά σχέδια, όπως π.χ. πηνίων Tesla, πηνίων Don Smith, κ.ά.).
 3. Μελέτη και κατασκευή ή προσομοίωση τηλεκατευθυνόμενων οχημάτων, με εφαρμογές στη στεριά, θάλασσα και αέρα (επιλογή του/της φοιτητή/τριας από διαφορετικά σχέδια).
 4. Μελέτη και κατασκευή ή προσομοίωση ηλεκτρομηχανικών διατάξεων/συσκευών σε εφαρμογές ανίχνευσης βαρυτικών κυμάτων, ιοντικών πυροβόλων και μεταβολής της μοριακής δομής χημικών ενώσεων για περιβαλλοντικές εφαρμογές (σε συνεννόηση με τον/την φοιτητή/τρια).
 5. Μελέτη και κατασκευή ηλεκτρονικών διατάξεων/συσκευών σε εφαρμογές αντισεισμικής πρόγνωσης/προστασίας.
 6. Μελέτη και κατασκευή ηλεκτρονικών διατάξεων/συσκευών σε εφαρμογές υγείας/θεραπείας χρόνιων και μη παθήσεων, όπως και εφαρμογών βιομαγνητισμού στην αγροτική παραγωγή
 1. Μελέτη μεγιστοποίησης διαδικτυακής προσβασιμότητας ηλεκτρονικού καταστήματος σύμφωνα με το πρότυπο WCAG 2.0
 2. Μελέτη εφαρμογής προγραμματιζόμενων λογικών ελεγκτών (PLCs) ως έξυπνη υπηρεσία στα Συστήματα Παραγωγής του Industry 4.0
 3. Μελέτη σχεδίασης, ανάπτυξη και αξιολόγηση διαδραστικής διαδικτυακής εφαρμογής για διαχείριση ουρών αναμονής
 1. Μελέτη σχεδίασης, ανάπτυξη και αξιολόγηση διαδραστικής διαδικτυακής εφαρμογής για χώρους πολιτισμού
 1. Μελέτη σχεδίασης και ανάπτυξη εφαρμογής για έξυπνες φορητές συσκευές επικοινωνίας με χρήση του πλαισίου ανοιχτού κώδικα React Native
 2. Μελέτη σχεδίασης, κατασκευή και έλεγχος πρωτότυπου εκπαιδευτικού τρισδιάστατου εκτυπωτή

Επικοινωνία

 Γραμματεία Τμήματος:

  Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 
Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα
Θηβών 250 & Π. Ράλλη
122 41 Αιγάλεω
Κτήριο Ζ, Πτέρυγα Α
Γραφείο ΖΑ207 (2ος Όροφος)
  +30 210 5381 219
  +30 210 5381 501
   idpe@uniwa.grΙστότοπος Τμήματος

Επιτροπή Περιεχομένου Ιστότοπου:
- Μ. Παπουτσιδάκης (Αν. Καθηγητής)
- Α. Γκοτσόπουλος (Επ. Καθηγητής)
- Δ. Πυρομάλης (Επ.Καθηγητής)

Ανάπτυξη & Διαχείριση Ιστότοπου:
- Ελένη Συμεωνάκη (ΕΔΙΠ)
- Ανδρέας Σορτ (ΕΔΙΠ)

Αναζήτηση

©2021 Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης & Παραγωγής - Σχολή Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Search