Γενικές Ανακοινώσεις

Προκήρυξη ΔΠΜΣ - Τεχνητή Νοημοσύνη και Βαθιά Μάθηση

Τα Τμήματα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής οργανώνουν σε συνεργασία Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με Tίτλο «Τεχνητή Νοημοσύνη και Βαθιά Μάθηση» και Αγγλικό Τίτλο «Artificial Intelligence and Deep Learning» το οποίο και οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.M.Σ) και καλούν τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση για ένταξή τους, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020- 2021 στο νέο τμήμα με έναρξη σπουδών για το Εαρινό Εξάμηνο τον Μάρτιο 2021. (Απόφαση Συγκλήτου ΠαΔΑ αριθ. 20/29-12-2020 θέμα 14)

Οι σπουδές προσφέρονται μόνο σε καθεστώς πλήρους φοίτησης, ξεκινούν τον Μάρτιο 2021 και διαρκούν τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Ο αριθμός των εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 ορίζεται σε 40 (σαράντα) μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες πλήρους φοίτησης οι οποίοι καταβάλουν τέλη φοίτησης. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών καθώς και η δυνατότητα προσωρινής αναστολής των σπουδών καθορίζονται στον Κανονισμό Σπουδών του ΔΠΜΣ.

Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα, ενώ οι σημειώσεις των μαθημάτων και το εκπαιδευτικό υλικό θα είναι στην αγγλική γλώσσα. Η γλώσσα συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική ή αγγλική.

Μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών, απονέμεται Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην “Τεχνητή Νοημοσύνη και Βαθιά Μάθηση”. Το ΔΠΜΣ δίνει προαιρετικά τη δυνατότητα στους/τις φοιτητές/τριες να επιλέξουν στο δεύτερο εξάμηνο σπουδών συγκεκριμένα μαθήματά ανάμεσα από δύο κατευθύνσεις ειδίκευσης. Στην περίπτωση που επιλεγούν όλα τα μαθήματα της μια κατεύθυνσης, στο πτυχίο αναφέρεται η «ειδίκευση στα αυτόνομα συστήματα», ή η «ειδίκευση στα γνωσιακά συστήματα». Σε άλλη περίπτωση δεν θα αναφέρεται ειδίκευση.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

Επισκευθείτε την ιστοσελίδα:

https://aidl.uniwa.gr/

Επικοινωνία

 Γραμματεία Τμήματος:

  Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 
Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα
Θηβών 250 & Π. Ράλλη
122 41 Αιγάλεω
Κτήριο Ζ, Πτέρυγα Α
Γραφείο ΖΑ207 (2ος Όροφος)
  +30 210 5381 219
  +30 210 5381 501
   idpe@uniwa.grΙστότοπος Τμήματος

Επιτροπή Περιεχομένου Ιστότοπου:
- Μ. Παπουτσιδάκης (Αν. Καθηγητής)
- Α. Γκοτσόπουλος (Επ. Καθηγητής)
- Δ. Πυρομάλης (Επ.Καθηγητής)

Ανάπτυξη & Διαχείριση Ιστότοπου:
- Ελένη Συμεωνάκη (ΕΔΙΠ)
- Ανδρέας Σορτ (ΕΔΙΠ)

Αναζήτηση

©2021 Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης & Παραγωγής - Σχολή Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Search