Ανακοινώσεις Τμήματος

Ενημέρωση Φοιτητών για νέο πρόγραμμα σπουδών

Σας ενημερώνουμε πως την Δευτέρα 5/4/2021 και ώρα 14:00, θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση μέσω διαδικτύου, για την αναθεώρηση του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος, το οποίο θα εφαρμοστεί από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Ενημερώνονται όσοι φοιτητές επιθυμούν να μετέχουν σε συζήτηση και σχετική ανταλλαγή απόψεων, να συνδεθούν την παραπάνω ημέρα και ώρα στον υπερσύνδεσμο:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a976ddff8d2464266b7dd00c30cd2be46%40thread.tacv2/1617344541045?context=%7b%22Tid%22%3a%220c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec%22%2c%22Oid%22%3a%222987fd70-17d6-47c7-9f46-56c8af2a799d%22%7d

Νέο πρόγραμμα σπουδών

Επικοινωνία

 Γραμματεία Τμήματος:

  Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 
Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα
Θηβών 250 & Π. Ράλλη
122 41 Αιγάλεω
Κτήριο Ζ, Πτέρυγα Α
Γραφείο ΖΑ207 (2ος Όροφος)
  +30 210 5381 219
  +30 210 5381 501
   idpe@uniwa.grΙστότοπος Τμήματος

Επιτροπή Περιεχομένου Ιστότοπου:
- Μ. Παπουτσιδάκης (Αν. Καθηγητής)
- Α. Γκοτσόπουλος (Επ. Καθηγητής)
- Δ. Πυρομάλης (Επ.Καθηγητής)

Ανάπτυξη & Διαχείριση Ιστότοπου:
- Ελένη Συμεωνάκη (ΕΔΙΠ)
- Ανδρέας Σορτ (ΕΔΙΠ)

Αναζήτηση

©2021 Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης & Παραγωγής - Σχολή Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Search