Ανακοινώσεις Τμήματος

Πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ

 

1. 71445383

2. 70145502

3. 71445062

4. 71446172

5. 71446173

6. 71445543

Οι φοιτητές/τριες που θα πάρουν πτυχίο Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. και επιλέχθηκαν για τις 4 θέσεις Χρηματοδότησης Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ βάσει της Πρόσκλησης της 07.10.2019 (που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Τμήματος), κατόπιν μοριοδότησης σύμφωνα με την Πράξη 11/13.11.2018 της Συνέλευσης του τμήματος, είναι αυτοί με τους παρακάτω Αριθμούς Μητρώου:

7. 70146840

8. 70146304

9. 70145239

10. 71438404

Οι φοιτητές/τριες που έχουν βρει το Φορέα στον οποίο επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν ΑΜΕΣΑ με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Τμήματος, Επικ. Καθ. Σουλτάνα Βασιλειάδου, για την απρόσκοπτη συνέχιση των διαδικασιών έναρξης της Πρακτικής Άσκησης.

Οι φοιτητές/τριες που δεν έχουν βρει Φορέα για να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση και χρειάζονται βοήθεια μπορούν να επικοινωνούν τόσο με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Τμήματος όσο και με το αρμόδιο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης της Πανεπιστημιούπολης 2.

Τέλος, μέχρι τη δημοσίευση νέας Ανακοίνωσης-Πρόσκλησης για υποβολή αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ δεν θα γίνονται δεκτές νέες αιτήσεις.

Δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός για αιτήσεις πρακτικής άσκησης εκτός ΕΣΠΑ.

Επιστημονικός Υπεύθυνος του Τμήματος

ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ

Ιστότοπος Τμήματος

Επιτροπή Περιεχομένου Ιστότοπου:
- Μ. Παπουτσιδάκης (Αν. Καθηγητής)
- Α. Γκοτσόπουλος (Επ. Καθηγητής)
- Δ. Πυρομάλης (Επ.Καθηγητής)

Ανάπτυξη & Διαχείριση Ιστότοπου:
- Ελένη Συμεωνάκη (ΕΔΙΠ)
- Ανδρέας Σορτ (ΕΔΙΠ)

 idpe-support@uniwa.gr 

Επικοινωνία

 Γραμματεία Τμήματος:

  Κτήριο Ζ, Πτέρυγα Α
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 
Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα
Θηβών 250 & Π. Ράλλη
122 41 Αιγάλεω
  +30 210 5381 219
  +30 210 5381 501
   idpe@uniwa.grΑναζήτηση

©2020 Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης & Παραγωγής - Σχολή Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Search