Ανακοινώσεις Τμήματος


Για να δείτε το πρόγραμμα, κάντε click εδώ


Σημαντικές πληροφορίες

Σε εφαρμογή του ΦΕΚ 1818/29.04.2021 τ.Β΄ "Διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021":

  • Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν όσοι υπέβαλαν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά την τεθείσα προθεσμία (1-15/11/2020), σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ1/192329/Β3/13-12-2013 υπουργική απόφαση.
  • Η διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων θα πραγματοποιηθεί, με αναλογική εφαρμογή των μέτρων πρόληψης και προστασίας του άρθρου 20 της υπό στοιχεία Δ.1α/Γ.Π.οικ.69543/31.10.2020 (Β’ 4810) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.
  • Οι υποψήφιοι και οι επιτηρητές οφείλουν να φορούν μάσκα, σε όλη τη διάρκεια της παρουσίας τους στους χώρους του Τμήματος, τόσο εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς. Μεταξύ των υποψηφίων και των επιτηρητών πρέπει να τηρείται η μέγιστη δυνατή απόσταση και σε καμία περίπτωση μικρότερη του 1,5 μέτρου.
  • Για την είσοδο και παρουσία τόσο των υποψηφίων όσο και των επιτηρητών στις αίθουσες των εξετάσεων, απαιτείται η επίδειξη αρνητικού αποτελέσματος αυτοδιαγνωστικού τεστ (selftest) που πραγματοποιήθηκε εντός των τελευταίων 24 ωρών. Εναλλακτικά, δεκτό γίνεται αρνητικό αποτέλεσμα άλλου τύπου διαγνωστικού τεστ (rapid ή CPR) εντός των τελευταίων 72 ωρών.

Σας ενημερώνουμε οτι το τμήμα Διεθνών Αδακημαϊκών Θεμάτων & ανταλλαγής φοιτητών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής προκηρύσσει θέσεις πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο του προγράμματος Erasus+ για το εαρινό εξάηνο 2020-2021.

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ

Το τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης & Παραγωγής ενημερώνει τους φοιτητές ότι για το διάστημα Ιούνιος 2021 – Ιούλιος 2021 διατίθενται πενήντα (50) θέσεις πρακτικής άσκησης μέσω της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής», με πιθανότητα έναρξης πρακτικής άσκησης στις 01/06/2021, 15/06/2021, 01/07/2021, 15/07/2021.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ. : 11528/08-04-2021) για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψηφίους διδάκτορες του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής, οι οποίοι φοιτούν σε προγράμματα σπουδών δευτέρου και τρίτου κύκλου τα οποία οργανώνονται από τμήματα  της ίδιας σχολής στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη των Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021 με την Ενσωμάτωση Ενισχυτικής Διδασκαλίας Επιπρόσθετα των Κύριων Διαλέξεων» 

Σας ενημερώνουμε πως την Δευτέρα 5/4/2021 και ώρα 14:00, θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση μέσω διαδικτύου, για την αναθεώρηση του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος, το οποίο θα εφαρμοστεί από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Ενημερώνονται όσοι φοιτητές επιθυμούν να μετέχουν σε συζήτηση και σχετική ανταλλαγή απόψεων, να συνδεθούν την παραπάνω ημέρα και ώρα στον υπερσύνδεσμο:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a976ddff8d2464266b7dd00c30cd2be46%40thread.tacv2/1617344541045?context=%7b%22Tid%22%3a%220c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec%22%2c%22Oid%22%3a%222987fd70-17d6-47c7-9f46-56c8af2a799d%22%7d

Νέο πρόγραμμα σπουδών

Όσοι Φοιτητές επιθυμούν να κάνουν Τροποποίηση Δήλωσης Μαθημάτων, για το Εαρινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2020--2021, μπορούν να στείλουν σχετικό email στο email της Γραμματείας του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) από Τρίτη 30-03-2021 έως και Κυριακή 04-04-20201.

Σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του Ιδρύματος (άρθρο 52 παρ.4) μπορείτε να κάνετε τροποποίηση σε έως τρία (3) μαθήματα της υποβληθείσας δήλωσης σας.

Σε συνέχεια της δημοσίευσης της ΚΥΑ υπ' αριθμ. 1068B/19.03.2021 (https://eudoxus.gr/files/FEK_1068B_19.03.2021.pdf), σας ενημερώνουμε ότι η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων προς όλους τους δικαιούχους φοιτητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Α.) για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-21, λόγω των έκτακτων μέτρων για αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, θα πραγματοποιηθεί με κατ' οίκον διανομή αυτών κατά παρέκκλιση της παραγράφου 5 του άρθρου 2 της με αριθμ. 125766/Ζ1/28.7.2016 απόφασης.

Σύμφωνα με την εκδοθείσα εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (https://eudoxus.gr/files/Dianomi_Earinou_2020-21.pdf), οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών ξεκινούν σήμερα, Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021 και θα ολοκληρωθούν την Δευτέρα 05 Απριλίου 2021. Επισημαίνεται ότι μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας *δεν* θα είναι δυνατό να υποβληθεί καμία νέα δήλωση ή να τροποποιηθεί κάποια ήδη υποβληθείσα.

Στη δήλωσή τους οι φοιτητές, θα πρέπει να συμπληρώσουν όλα τα απαιτούμενα πεδία της "Υποχρεωτικής Δήλωσης Διεύθυνσης" για την κατ' οίκον παράδοση των συγγραμμάτων που θα επιλέξουν.
Η κατ'οίκον παράδοση των δηλωθέντων συγγραμμάτων από τους εκδοτικούς οίκους, μέσω εταιρειών ταχυμεταφοράς ή/και με δικά τους μέσα θα ξεκινήσει την Τρίτη 06 Απριλίου 2021 και θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 24 Μαίου 2021.

Ειδικά για το εαρινό εξάμηνο 2020-21, σύμφωνα με την προαναφερθείσα ΚΥΑ και Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, αλλά και με το έγγραφο του Υπουργείου (https://eudoxus.gr/files/Odhgies_Pros_Eudoxus_Earino_2020.pdf) οι φοιτητές δικαιούνται να παραλάβουν την τρέχουσα περίοδο συγγράμματα για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει στη δήλωσή τους είτε στο χειμερινό εξάμηνο 2020-21 είτε στο εαρινό εξάμηνο 2020-21, ακόμα και αν έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε αυτά, αλλά πάντοτε με την προϋπόθεση να μην έχουν παραλάβει σύγγραμμα για τα εν λόγω μαθήματα.
Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.
Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή απορίες μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών του Ευδόξου (http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx).

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω προβλήματος στο φοιτητολόγιο δεν μπορεί να γίνει δήλωση μαθήματος δεύτερης Ροής.
Όταν λυθεί το πρόβλημα θα δοθεί παράταση για την δήλωση των συγκεκριμένων μαθημάτων.

Από τη Γραμματεία

Το Εργαστήριο Σχεδίασης και Ανάπτυξης Πλεκτών καινοτόμων προϊόντων Κλωστοϋφαντουργίας και Ένδυσης του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής του Πα.Δ.Α, συμμετέχει στην 4η Ευρωπαϊκή Βιομηχανική και Ερευνητική Ανταλλαγή Ιδεών με τίτλο: Ίνες βιολογικής προέλευσης και υλικά ανακύκλωσης, διαδικασίες και εφαρμογές για Τεχνικά Υφάσματα με την παρουσίαση του Έργου Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ «Καινοτόμα νυφικά φορέματα και βαπτιστικά ρούχα από ύφασμα ροδάκινου με οικολογική συνείδηση» (T1EΔK-00084).

Η 4η Ευρωπαϊκή Βιομηχανική και Ερευνητική Ανταλλαγή Ιδεών είναι ένα ψηφιακό συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί στις 11 και 12 Μαρτίου 2021. Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικτυακή αυτή δράση και το πρόγραμμα του συνεδρίου θα βρείτε στο https://eutt.net/

Οι Δηλώσεις Μαθημάτων για το Εαρινό Εξάμηνο 2020-2021 θα πραγματοποιούνται ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στη ηλεκτρονική διεύθυνση (www.uniwa.gr) /Υπηρεσίες/Φοιτητολόγιο , με τη χρήση του ιδρυματικού λογαριασμού και αποκλειστικά κατά την χρονική περίοδο από Τρίτη 02.03.2021 έως και Τετάρτη 10.03.2021.

Παρακαλούμε μετά τη καταχώρηση της δήλωσης μαθημάτων να ελέγχετε αν τα μαθήματα που έχουν δηλωθεί είναι σωστά και να προσέρχεστε στη Γραμματεία του Τμήματος σε περίπτωση πιθανής διαφωνίας με την αρχική σας δήλωση. Καμία αλλαγή δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση και των διορθωτικών δηλώσεων. Σχετικά με τις διορθωτικές δηλώσεις θα βγει ανακοίνωση μετά το πέρας των ανανεώσεων εγγραφών.

Δεν θα περαστεί καμία βαθμολογία αν το μάθημα δεν είναι δηλωμένο.

Η δήλωση των μαθημάτων μπορεί να γίνει σε μαθήματα που βρίσκονται μέχρι και 2 εξαμήνων άνω του ονομαστικού εξαμήνου του φοιτητή. (Αφορά Φοιτητές από το 3Ο εξάμηνο).

Επικοινωνία

 Γραμματεία Τμήματος:

  Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 
Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα
Θηβών 250 & Π. Ράλλη
122 41 Αιγάλεω
Κτήριο Ζ, Πτέρυγα Α
Γραφείο ΖΑ207 (2ος Όροφος)
  +30 210 5381 219
  +30 210 5381 501
   idpe@uniwa.grΙστότοπος Τμήματος

Επιτροπή Περιεχομένου Ιστότοπου:
- Μ. Παπουτσιδάκης (Αν. Καθηγητής)
- Α. Γκοτσόπουλος (Επ. Καθηγητής)
- Δ. Πυρομάλης (Επ.Καθηγητής)

Ανάπτυξη & Διαχείριση Ιστότοπου:
- Ελένη Συμεωνάκη (ΕΔΙΠ)
- Ανδρέας Σορτ (ΕΔΙΠ)

Αναζήτηση

©2021 Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης & Παραγωγής - Σχολή Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Search