Ανακοινώσεις Μαθημάτων

Θεωρία μαθήματος Χημεία Ι

Για τη διάλεξη της Θεωρίας του μαθήματος Χημεία Ι, της Τρίτης 10/11/2020, στις 13.00-15.00 μμ παρακαλείστε να συνδεθείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο.

Το μάθημα θα διεξαχθεί από τον κ. Αλεξιάδη.

Μπορείτε επίσης να αντιγράψετε τον σύνδεσμο και να τον επικολλήσετε στον περιηγητή σας.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a459150ce5d4543e18767dec3a4c04d02%40thread.tacv2/1604831212852?context=%7b%22Tid%22%3a%220c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec%22%2c%22Oid%22%3a%22b784f900-216d-4410-8032-5d73c684404c%22%7d\

Κάντε κλικ εδώ για σύνδεση στη σύσκεψη

Επικοινωνία

 Γραμματεία Τμήματος:

  Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 
Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα
Θηβών 250 & Π. Ράλλη
122 41 Αιγάλεω
Κτήριο Ζ, Πτέρυγα Α
Γραφείο ΖΑ207 (2ος Όροφος)
  +30 210 5381 219
  +30 210 5381 501
   idpe@uniwa.grΙστότοπος Τμήματος

Επιτροπή Περιεχομένου Ιστότοπου:
- Μ. Παπουτσιδάκης (Αν. Καθηγητής)
- Α. Γκοτσόπουλος (Επ. Καθηγητής)
- Δ. Πυρομάλης (Επ.Καθηγητής)

Ανάπτυξη & Διαχείριση Ιστότοπου:
- Ελένη Συμεωνάκη (ΕΔΙΠ)
- Ανδρέας Σορτ (ΕΔΙΠ)

Αναζήτηση

©2021 Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης & Παραγωγής - Σχολή Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Search