Ανακοινώσεις Μαθημάτων

Προσθετικές Κατεργασίες Παραγωγής 3D Printing (714)

Καλούνται οι φοιτητές που έχουν δηλώσει το μάθημα Προσθετικές Κατεργασίες Παραγωγής 3D Printing (714), να συνδεθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3abd69447b3a2344a3b37012a777e24f63%40thread.tacv2/1603968118022?context=%7b%22Tid%22%3a%220c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec%22%2c%22Oid%22%3a%22bf07698e-4e92-4a5b-8647-036210781ef5%22%7d

την Τετάρτη 4/11/2020 στις 17:00 για την διάλεξη του μαθήματος. Παρακαλόυνται οι φοιτητές να συνδεθούν μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού (για παράδειγμα  idpe012345678@uniwa.gr) στο περιβάλλον του MSTeams.

Ο διδάσκων

Ανδρέας Κάνταρος

Επικοινωνία

 Γραμματεία Τμήματος:

  Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 
Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα
Θηβών 250 & Π. Ράλλη
122 41 Αιγάλεω
Κτήριο Ζ, Πτέρυγα Α
Γραφείο ΖΑ207 (2ος Όροφος)
  +30 210 5381 219
  +30 210 5381 501
   idpe@uniwa.grΙστότοπος Τμήματος

Επιτροπή Περιεχομένου Ιστότοπου:
- Μ. Παπουτσιδάκης (Αν. Καθηγητής)
- Α. Γκοτσόπουλος (Επ. Καθηγητής)
- Δ. Πυρομάλης (Επ.Καθηγητής)

Ανάπτυξη & Διαχείριση Ιστότοπου:
- Ελένη Συμεωνάκη (ΕΔΙΠ)
- Ανδρέας Σορτ (ΕΔΙΠ)

Αναζήτηση

©2021 Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης & Παραγωγής - Σχολή Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Search