Ανακοινώσεις Μαθημάτων

Ψηφιακή εκτύπωση και τυποβαφική

Παρακαλώ συνδεθείτε στον παρακάτω σύνδεσμο στο MS Teams

για τις διαλέξεις που θα αρχίσουν από την επόμενη εβδομάδα και θα επαναλαμβάνονται κάθε Τρίτη 15-17.

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0feb0b75f7c9481abeb6d114cdc31c29%40thread.tacv2/conversations?groupId=804fc615-582d-491e-af66-72e98bd0de2b&tenantId=0c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec

Ιστότοπος Τμήματος

Επιτροπή Περιεχομένου Ιστότοπου:
- Μ. Παπουτσιδάκης (Αν. Καθηγητής)
- Α. Γκοτσόπουλος (Επ. Καθηγητής)
- Δ. Πυρομάλης (Επ.Καθηγητής)

Ανάπτυξη & Διαχείριση Ιστότοπου:
- Ελένη Συμεωνάκη (ΕΔΙΠ)
- Ανδρέας Σορτ (ΕΔΙΠ)

 idpe-support@uniwa.gr 

Επικοινωνία

 Γραμματεία Τμήματος:

  Κτήριο Ζ, Πτέρυγα Α
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 
Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα
Θηβών 250 & Π. Ράλλη
122 41 Αιγάλεω
  +30 210 5381 219
  +30 210 5381 501
   idpe@uniwa.grΑναζήτηση

©2020 Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης & Παραγωγής - Σχολή Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Search