Ανακοινώσεις Μαθημάτων

ΧΗΜΕΙΑ ΙΙ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

Γενικές παρατηρήσεις – οδηγίες για το εργαστηριακό μάθημα:

· Μετά από αντιπαραβολή με τις χειρόγραφες λίστες εγγραφών, έχουν γίνει αλλαγές στα Τμήματα. Παρακαλώ να ελέγξετε το Τμήμα στο οποίο ανήκετε.

· Υπάρχουν φοιτητές οι οποίοι έχουν κάνει μόνο ηλεκτρονική εγγραφή. Παρακαλώ ως το τέλος της ημέρας να επιλέξουν εργαστηριακό δίωρο και να εγγραφούν σε αυτό. Προσοχή να μην υπάρχουν αλληλεπικαλύψεις με άλλα μαθήματα ή εργαστήρια που παρακολουθείτε.

· Υπάρχουν κάποιοι φοιτητές που είναι γραμμένοι με δύο (2) λογαριασμούς στο μάθημα. Σε αυτούς έχει γίνει κατανομή σε εργαστηριακό δίωρο στον έναν από τους δύο λογαριασμούς. Παρακαλώ να γίνει απεγγραφή από το μάθημα στον δεύτερο λογαριασμό.

· Για επικοινωνία με τους υπεύθυνους καθηγητές να χρησιμοποιείτε μόνο τα μηνύματα μέσω του eclass, διαφορετικά υπάρχει περίπτωση το μήνυμά σας να μην διαβαστεί από τον υπεύθυνο καθηγητή έγκαιρα.

· Τα εργαστηριακά από απόσταση μαθήματα ξεκινούν την Τρίτη 31/03/2020 με την άσκηση Συμπλοκομετρικές Ογκομετρήσεις (Σκληρότητα Νερού).

· Καλείστε να δημιουργήσετε ομάδες σε κάθε Τμήμα που να αποτελούνται από πέντε (5) φοιτητές (που να ανήκουν στο ίδιο δίωρο). Οι ομάδες θα είναι μόνιμες για όλο το εξάμηνο, απαιτείται η συνεργασία όλων των μελών της ομάδας για την διεκπεραίωση της άσκησης για την οποία θα αναλαμβάνει υπεύθυνος φοιτητής ένας κάθε φορά εκ περιτροπής για την επεξεργασία των αποτελεσμάτων, την συμπλήρωση του φύλλου έργου και την αποστολή του στον υπεύθυνο καθηγητή του εκάστοτε διώρου. Θα πρέπει να ενημερώσετε με μήνυμα μέσω του eclass τον υπεύθυνο καθηγητή της ομάδας για την ομάδα αυτή.

· Προθεσμία υποβολής εργασίας (μέσω του eclass) μια εβδομάδα (για παράδειγμα αν παρακολουθείτε το εργαστήριο Τετάρτη 11:00-13:00, μέχρι την επόμενη Τετάρτη της ανάθεσης στις 11:00).

Η ομάδα των καθηγητών

Ιστότοπος Τμήματος

Επιτροπή Περιεχομένου Ιστότοπου:
- Μ. Παπουτσιδάκης (Αν. Καθηγητής)
- Α. Γκοτσόπουλος (Επ. Καθηγητής)
- Δ. Πυρομάλης (Επ.Καθηγητής)

Ανάπτυξη & Διαχείριση Ιστότοπου:
- Ελένη Συμεωνάκη (ΕΔΙΠ)
- Ανδρέας Σορτ (ΕΔΙΠ)

 idpe-support@uniwa.gr 

Επικοινωνία

 Γραμματεία Τμήματος:

  Κτήριο Ζ, Πτέρυγα Α
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 
Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα
Θηβών 250 & Π. Ράλλη
122 41 Αιγάλεω
  +30 210 5381 219
  +30 210 5381 501
   idpe@uniwa.grΑναζήτηση

©2020 Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης & Παραγωγής - Σχολή Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Search