Ανακοινώσεις Μαθημάτων

ΧΗΜΕΙΑ ΙΙ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

Παρακαλείστε να εγγραφείτε μέσω της πλατφόρμας eclass στο Εργαστήριο.

1.Η εγγραφή σας σε εργαστηριακό δίωρο οφείλει να ακολουθεί τη δήλωσή σας που προηγήθηκε της εγγραφής στο eclass.

2.Το εργαστηριακό δίωρο της επιλογής σας δεν πρέπει να συμπίπτει με άλλες υποχρεώσεις σας στο Τμήμα (αλληλεπικάλυψη με άλλο εργαστήριο ή/και θεωρία). Καμιά αλλαγή δεν θα γίνει δεκτή σε αυτήν την περίπτωση.

3.Με δική σας πρωτοβουλία και ευθύνη θα δημιουργηθούν ομάδες των πέντε (5) σπουδαστών (που ανήκουν στο ίδιο εργαστηριακό δίωρο) οι οποίες θα παραμείνουν ίδιες για το σύνολο των μαθημάτων τηλεκπαίδευσης και δια ζώσης εργαστηριακών ασκήσεων ως το τέλος του εξαμήνου. Καμία αλλαγή στα μέλη της ομάδας δεν θα γίνει δεκτή.

4.Κάθε ομάδα σπουδαστών υποχρεούται στην ανάρτηση ομαδικής εργασίας (φύλλο έργου) στο eclass προς διόρθωση σύμφωνα με το πρότυπο φύλλο έργου.

5.Το πρότυπο φύλλο έργου υπάρχει στα έγγραφα του μαθήματος.

6.Η εργασία κάθε ομάδας αναρτάται σε αρχείο word με προθεσμία ανάρτησης με μήνυμα μέσω της πλατφόρμας στον υπεύθυνο καθηγητή.

7.Θα ακολουθήσουν περαιτέρω οδηγίες για το εκάστοτε φύλλου έργου.

 

 

Η ΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Ιστότοπος Τμήματος

Επιτροπή Περιεχομένου Ιστότοπου:
- Μ. Παπουτσιδάκης (Αν. Καθηγητής)
- Α. Γκοτσόπουλος (Επ. Καθηγητής)
- Δ. Πυρομάλης (Επ.Καθηγητής)

Ανάπτυξη & Διαχείριση Ιστότοπου:
- Ελένη Συμεωνάκη (ΕΔΙΠ)
- Ανδρέας Σορτ (ΕΔΙΠ)

 idpe-support@uniwa.gr 

Επικοινωνία

 Γραμματεία Τμήματος:

  Κτήριο Ζ, Πτέρυγα Α
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 
Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα
Θηβών 250 & Π. Ράλλη
122 41 Αιγάλεω
  +30 210 5381 219
  +30 210 5381 501
   idpe@uniwa.grΑναζήτηση

©2020 Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης & Παραγωγής - Σχολή Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Search