Ανακοινώσεις Μαθημάτων

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Γ ΕΞΑΜΗΝΟ)

Στα εργαστήρια της Δευτέρας και Τρίτης υπάρχουν για ένα δίωρο 44 εγγεγραμμένοι τη Δευτέρα και 66 εγγεγραμμένοι την Τρίτη 5-7. Επειδή μια τέτοια κατανομή είναι αδύνατη, έγινε μια πρώτη ανακατανομή των φοιτητών, έτσι ώστε κάθε δίωρο να έχει μέχρι 10 εγγεγραμμένους, ενώ δημιουργήθηκαν επιπλέον δυο δίωρα (Τετάρτη 6-8 και Παρασκευή 3-5).

Η ανακατανομή που έγινε (με βάση το εξάμηνο και την ώρα που έγινε κάθε εγγραφή) φαίνεται στο συννημμένο αρχειο xls.

Παρακαλούνται οι φοιτητές για οποιαδήποτε αλλαγή που θα ήθελαν να κάνουν να προσέλθουν την Παρασκευή 1/11/2019, 3:30μμ, στο εργαστήριο.

Επίσης όσοι δεν έχουν κάνει καθόλου εγγραφή και θέλουν να παρακολουθήσουν το εργαστήριο να προσελθουν την ίδια μέρα και ώρα.

Το εργαστήριο για κάθε τμήμα θα γίνεται κάθε 2η εβδομάδα. Πρώτα θα ξεκινήσουν τα τμήματα με σήμανση ..._1 στο αρχείο xls.

Εκ του εργαστηρίου

 

Ιστότοπος Τμήματος

Επιτροπή Περιεχομένου Ιστότοπου:
- Μ. Παπουτσιδάκης (Αν. Καθηγητής)
- Α. Γκοτσόπουλος (Επ. Καθηγητής)
- Δ. Πυρομάλης (Επ.Καθηγητής)

Ανάπτυξη & Διαχείριση Ιστότοπου:
- Ελένη Συμεωνάκη (ΕΔΙΠ)
- Ανδρέας Σορτ (ΕΔΙΠ)

 idpe-support@uniwa.gr 

Επικοινωνία

 Γραμματεία Τμήματος:

  Κτήριο Ζ, Πτέρυγα Α
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 
Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα
Θηβών 250 & Π. Ράλλη
122 41 Αιγάλεω
  +30 210 5381 219
  +30 210 5381 501
   idpe@uniwa.grΑναζήτηση

©2020 Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης & Παραγωγής - Σχολή Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Search