Ανακοινώσεις Μαθημάτων

Εξεταστέα ύλη για τις εξετάσεις στο μάθημα Φυσικοχημεία

1. Από το βιβλίο «ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ» (Ν. Θ. Ρακιντζή): Κεφάλαια Εισαγωγή, A (Αέρια – Εμπειρικοί νόμοι), Β (Κινητική θεωρία των αερίων), Γ (Πρώτο θερμοδυναμικό αξίωμα), Δ (Θερμοχημεία), Ε (Δεύτερο και τρίτο θερμοδυναμικό αξίωμα), ΣΤ (Ελεύθερη ενέργεια, ελεύθερη ενθαλπία και χημική ισορροπία), Ζ (Στερεά), Η (Υγρά), Θ (Θερμοδυναμική επεξεργασία συστημάτων με πολλά συστατικά) και ΙΔ (Μακρομόρια - Κολλοειδή - Μικκύλια - Κυστίδια) ή οι σελίδες 1-282 και 449-457. Τα προβλήματα στο τέλος κάθε κεφαλαίου είναι προαιρετικά. Ενδιαφέρει κυρίως η κατανόηση της ουσίας της ύλης, των περιεχόμενων νόμων και των βασικών σχέσεων που περιλαμβάνονται στις σελίδες 1-282 και 449-457 και όχι η απομνημόνευση εξεζητημένων ή περίπλοκων μαθηματικών σχέσεων, πινάκων και σχημάτων.

2. Από τις «ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ» (Γ. Πατερμαράκη): Τα θεωρητικά μέρη των ασκήσεων: Χημική Κινητική, Χημική Ισορροπία, Θερμοχημεία, Γαλβανικά Στοιχεία, Διάβρωση Μετάλλων, Αγωγιμότητα Ηλεκτρολυτών, Γινόμενο Διαλυτότητας, Υδρόλυση Άλατος και Ρυθμιστικά Διαλύματα.

Ιστότοπος Τμήματος

Επιτροπή Περιεχομένου Ιστότοπου:
- Μ. Παπουτσιδάκης (Αν. Καθηγητής)
- Α. Γκοτσόπουλος (Επ. Καθηγητής)
- Δ. Πυρομάλης (Επ.Καθηγητής)

Ανάπτυξη & Διαχείριση Ιστότοπου:
- Ελένη Συμεωνάκη (ΕΔΙΠ)
- Ανδρέας Σορτ (ΕΔΙΠ)

 idpe-support@uniwa.gr 

Επικοινωνία

 Γραμματεία Τμήματος:

  Κτήριο Ζ, Πτέρυγα Α
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 
Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα
Θηβών 250 & Π. Ράλλη
122 41 Αιγάλεω
  +30 210 5381 219
  +30 210 5381 501
   idpe@uniwa.grΑναζήτηση

©2020 Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης & Παραγωγής - Σχολή Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Search